logo
 

Plataforma SabentisPlus

Catálogo de Cursos

 
 
 
 
Buscar:  lupa  

Tipo: Cursos
Temas: Historia; Cataluña;
Modalidad: Online
Créditos: 1
Dedicación: 25 Horas
Duración: 1 mes
Evaluación: Online
Titulación: Certificat d’aprofitament de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU)
Matrícula: 50 euros
Presentación
Inscripción
  Introducció
 

 

Urgell a l’any mil és un curs online d’història de caràcter introductori sobre el comtat d’Urgell a finals del segle X i a principis de l’XI. El curs té per objectiu explicar la història d’Urgell durant aquest període, tot exposant els fets i processos més importants que s’hi van desenvolupar, sobretot, en els anys del comte Ermengol I i el bisbe Sal·la (980 – 1010). En aquest sentit, la docència del curs ofereix les claus per conèixer com era el territori urgellenc fa mil anys, quines eren les dinàmiques econòmiques i demogràfiques i quines eren les formes de propietat i poblament. D’altra banda, i centrant-se més en el relat històric, el curs pretén explicar el procés d’obertura urgellenca cap a Roma, Còrdova i el migdia francès, quina era la realitat del poder comtal en aquells anys i com el territori va passar de la defensa a l’atac, a partir de l’any mil, respecte els seus veïns musulmans del sud.

El curs és ideal per apropar-se a la història medieval de Catalunya, dels Pirineus i de la península Ibèrica d’una manera amena i didàctica però sense renunciar al rigor en el discurs històric. Es tracta, per tant, d’un curs que pot interessar tant a persones que no tenen un carrera professional en el camp de la història com a historiadors i/o investigadors que vulguin acostar-se a la història, relativament desconeguda i poc tractada, del món urgellenc a l’any mil. El curs està compost per un total de cinc temes, un de caràcter introductori i quatre d’específics.

La docència es desenvolupa mitjançant l’explicació de cada tema, una classe en vídeo d’uns vint minuts per tema i una presentació de caràcter esquemàtic. A més, el curs el complementen un seguit de materials (articles divulgatius, articles específics, podcasts radiofònics, etc.) que poden servir a l’alumne per aprofundir en la temàtica.

 

  Objectius
 

 

  • Explicar la història del comtat d’Urgell enfocada en els anys que van del 980 al 1010.

  • Donar a conèixer els processos més importants que viu Urgell cap a l’any mil (obertura a Roma, canvi de política de frontera, etc.)

  • Presentar els personatges més destacats del món urgellenc d’aquest període, principalment el comte Ermengol I i el bisbe Sal·la.

  • Explicar una part de la història medieval catalana i peninsular des d’una perspectiva concreta allunyada de generalitzacions territorials i d’apriorismes teòrics.

 

  Avaluació
 

 

L’avaluació consistirà en un examen tipu test de 30 preguntes. En cas de respondre correctament a més del 60% de les mateixes, es considerarà superat el curs amb èxit i s'expedirà el certificat d'aprofitament.

 

  Programa
 

 

Introducció. Urgell a la fi del primer mil•lenni

a) Urgell, del 785 al 980
b) Territori i societat urgellenca a finals del segle X
c) Dramatis personae: Ermengol I i Sal·la

1. Creixement, terra i propietat a Urgell al segle X

a) Un món en creixement?
b) La realitat econòmica del segle X
c) Les formes de propietat

2. L’obertura d’Urgell a la segona meitat del segle X

a) Roma
b) El migdia francès
c) Còrdova

3. El poder comtal a l’època d’Ermengol I

a) La consolidació del poder comtal
b) El naixement de la noblesa urgellenca
c) Els urgellencs i les urgellenques de l’any mil

4. Dels atacs amirites a Còrdova 1010

a) La yihad d’al-Mansur
b) De la defensa a l’atac: Albesa (1003) i Torà (1006)
c) Còrdova 1010

   

 

 

 

 


AutoresOliver Vergés Pons


0